Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe PP2

Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie za rok 2021 

znajduje się na stronie : zcuw.nbip.pl/zcuw


Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie za rok 2020

Sprawozdanie finansowe Pp2 za 2020 - informacje dodatkowe


Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie za rok 2019

Sprawozdanie finansowe PP2za 2019-informacje dodatkowe


Sprawozdanie finanasowe Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie za rok 2018 

Informacje dodatkowe do sprawozadnia finansowego PP2 za rok 2018 Przygotował: Jolanta Kurowska, dnia: 2019-05-07 07:19:26.
Zmodyfikował: Jolanta Kurowska, dnia: 2022-09-02 15:23:43.
Historia zmian

Data zmiany Typ zmiany Redaktor
2019-05-07 07:19:44 Zmiana statusu "Wyłączony" -> "Opublikowany" Jolanta Kurowska
2019-05-07 07:20:21 Aktualizacja Jolanta Kurowska
2020-01-24 08:41:15 Aktualizacja Jolanta Kurowska
2020-03-30 19:11:03 Aktualizacja Jolanta Kurowska
2020-03-30 19:11:24 Aktualizacja Jolanta Kurowska
2021-04-01 13:00:35 Aktualizacja Jolanta Kurowska
2022-09-02 15:20:06 Aktualizacja Jolanta Kurowska
2022-09-02 15:21:22 Aktualizacja Jolanta Kurowska
2022-09-02 15:21:44 Aktualizacja Jolanta Kurowska
2022-09-02 15:23:43 Aktualizacja Jolanta Kurowska

« Powrót