O przedszkolu

Rekrutacja do przedszkola

 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI  DO ZŁOTOWSKICH PRZEDSZKOLI 2021/2022

Informujemy, że 01 lutego 2021 roku rozpoczęła sie Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2021/22

DOKUMENTY REKRUTACJI 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 04.01.2021

Regulamin rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/22

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2021/22

 

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do publicznych  przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2021/2022        

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2021r.  rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkoli.

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl, zakładka :  Rekrutacja do przedszkola,

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru do 01.03.2021r. (elektronicznie lub osobiście do przedszkola), 

- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku,  nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy

  ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 12.03.2021r.                           

- od 15.03.2021r. do 19.03.2021r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 19.03.2021r.  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń                                  w przedszkolu 24.03.2021 r.         

Informacje o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 58 13, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

 

 


Przygotował: Jolanta Kurowska, dnia: 2015-03-11 07:50:05.
Zmodyfikował: Jolanta Kurowska, dnia: 2021-02-19 12:21:44.
Historia zmian

« Powrót