O przedszkolu

Kierownictwo

                             Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2

                                          mgr Jolanta Kurowska 

                                       kontakt  tel. 067 263 58 13

POWIERZENIE STANOWISKA DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ZŁOTOWIE:

ZARZĄDZENIE NR 172.2019 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA                                                  Zastępca dyrektora PP2

ZARZĄDZENIE NR 207.2020 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA 

Nauczyciel zastępujacy dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie : mgr Agnieszka Rosenthal 


Przygotował: Jolanta Kurowska, dnia: 2014-09-20 19:40:47.
Zmodyfikował: Jolanta Kurowska, dnia: 2021-02-19 12:21:31.
Historia zmian

« Powrót